Битие 33:1-20

33  След време Яков вдигна очи и погледна, и ето, Исав идваше заедно с четиристотин мъже.+ Затова той повери децата в ръцете на Лия, на Рахил и на двете робини,+  и постави робините и техните деца най–отпред,+ Лия и нейните деца след тях+ и Рахил и Йосиф най–отзад.+  А той самият отиде най–отпред и покланяйки се до земята седем пъти, се приближи до своя брат.+  И Исав се затича да го посрещне+ и го прегърна,+ хвърли се на шията му и го целуна, и двамата се обляха в сълзи.  Тогава той вдигна очи и видя жените и децата, и каза „Кои са тези с тебе?“, на което Яков отговори „Децата, с които Бог благослови твоя служител“.+  Тогава робините пристъпиха напред заедно със своите деца и се поклониха.  Лия също излезе напред със своите деца и се поклони, а след това се приближиха Йосиф и Рахил и също се поклониха.+  И той каза: „Какво означава целият този керван, който срещнах?“+ Яков отговори: „Исках да придобия благоволение в очите на моя господар.“+  Тогава Исав каза: „Аз имам много, брате мой.+ Нека твоето си остане твое!“ 10  Но Яков каза: „Недей така, моля те! Ако съм придобил благоволение в твоите очи,+ тогава приеми моите дарове от ръката ми, защото ти ме прие благосклонно и когато видях твоето лице, сякаш видях Божието лице.+ 11  Приеми, моля те, този дар, с който искам да те благословя,+ защото Бог ме е благословил и защото имам всичко!“+ И той продължи да настоява, така че Исав ги прие.+ 12  По–късно той каза: „Нека да станем и да тръгнем на път, и аз ще вървя пред тебе!“ 13  Но Яков каза: „Господарят ми знае, че децата са нежни и че имам овце и крави с малките им,+ и ако бъдат карани да вървят прекалено бързо дори само един ден, тогава цялото стадо ще умре.+ 14  Моля те, нека моят господар тръгне пред своя служител, а аз ще продължа пътуването, както ми е удобно, според хода на добитъка,+ който е пред мене, и според вървежа на децата,+ докато пристигна при своя господар в Сиир.“+ 15  Тогава Исав каза: „Моля те, нека да оставя на твое разположение няколко от мъжете, които са с мене!“ А той каза: „Няма нужда от това. Достатъчно ми е да придобия благоволение в очите на моя господар.“+ 16  И на същия този ден Исав си тръгна към Сиир. 17  А Яков отиде в Сокхот+ и построи за себе си къща, а за стадото си направи покрити кошари.+ Затова нарече това място Сокхот*. 18  Известно време след тръгването си от Падан–арам,+ Яков стигна благополучно до града, наречен Сихем,+ в ханаанската земя,+ и разпъна шатрите си пред града. 19  И от ръката на синовете на Емор, бащата на Сихем, Яков купи за сто кесити* земята, където беше разпънал шатрите си.+ 20  След това построи там олтар и го нарече „Бог е Богът на Израил“.+

Бележки под линия

Името Сокхот означава „колиби, покрити кошари“.
„Кесита̀“ е парична единица с неизвестна стойност.