Битие 32:1-32

32  Що се отнася до Яков, той продължи по пътя си и го срещнаха Божии ангели.+  Веднага щом ги видя, Яков каза: „Това е станът на Бога!“+ Затова той нарече това място Маханаим*.+  Тогава Яков изпрати пратеници+ пред себе си при своя брат Исав в сиирската земя,+ областта на едомците,+  като им заповяда така: „Това ще кажете на моя господар,+ на Исав: ‘Това казва твоят служител Яков: „Живях при Лаван като пришелец и останах там дълго, досега.+  Придобих бикове, магарета, овце, слуги и слугини,+ и сега искам да съобщя за това на моя господар, за да придобия благоволение в твоите очи.“’“+  След време пратениците се върнаха при Яков и казаха: „Бяхме при брат ти Исав и сега той, заедно с четиристотин мъже, идва насреща ти.“+  И Яков много се изплаши и обезпокои,+ затова раздели на два стана хората, които бяха с него, овцете, козите, говедата и камилите,+  като каза: „Ако Исав дойде при единия стан и го нападне, поне ще има един стан, който ще успее да избяга.“+  След това Яков каза: „О, Боже на баща ми Авраам и Боже на баща ми Исаак,+ о, Йехова, ти, който ми казваш ‘Върни се в своята земя и при своите роднини и аз ще направя добри неща за тебе’,+ 10  не съм достоен за всички тези прояви на милост* и вярност, които показваш към своя служител,+ защото когато прекосих тази река, Йордан, носех само тоягата си, а сега нараснах на два стана.+ 11  Моля те, избави ме+ от ръката на брат ми, от ръката на Исав, защото се страхувам, че ще дойде и ще нападне и мене,+ и майките с децата им! 12  А ти ми каза: ‘Наистина ще бъда добър към тебе и ще направя потомството ти като песъчинките на морския пясък, които са толкова много, че не могат да бъдат преброени.’“+ 13  И той остана там тази нощ. И от онова, което имаше, отдели дарове за брат си Исав:+ 14  двеста кози и двайсет козела, двеста овце и двайсет овена, 15  трийсет женски камили с техните малки, четирийсет крави и десет бика, двайсет магарици и десет магарета.+ 16  След това той започна да предава на служителите си стадата едно по едно, като им казваше: „Преминете реката пред мене и оставете разстояние между стадата!“+ 17  После той заповяда на първия: „В случай че брат ми Исав те срещне и те попита ‘Ти на кого си, къде отиваш и на кого принадлежат тези животни пред тебе?’, 18  ти му кажи ‘На твоя служител Яков. Това са дарове,+ изпратени на тебе, господарю,+ на Исав. И ето, Яков също идва след нас’.“ 19  И Яков заповяда и на втория, и на третия, и на всички, които вървяха след стадата, следното: „Тези думи кажете на Исав, когато го срещнете!+ 20  И му кажете още: ‘Ето, служителят ти Яков идва след нас.’“+ Защото Яков си мислеше: „Ще го успокоя с даровете, които вървят пред мене,+ и след това ще видя лицето му. Може би той ще ме приеме любезно.“+ 21  Така служителите му преминаха реката пред него с даровете, но той остана тази нощ в стана.+ 22  По–късно през тази нощ той стана и взе двете си жени,+ двете си робини+ и единайсетте си синове,+ и прекоси брода на Явок.+ 23  Той ги взе и ги преведе през реката*,+ и пренесе всичко, каквото имаше. 24  После Яков остана сам. И ето, един мъж дойде и започна да се бори с него. И това продължи чак до зазоряване.+ 25  Когато видя, че не може да го надвие,+ мъжът докосна вдлъбнатината на бедрената му става, така че ставата на Яков се измести, докато той се бореше с него.+ 26  Тогава мъжът каза: „Позволи ми да си вървя, защото се зазори!“ Но Яков отговори: „Няма да ти позволя да си вървиш, докато първо не ме благословиш.“+ 27  А той го попита: „Как се казваш?“ Яков отговори: „Яков.“ 28  Тогава той каза: „Вече няма да се казваш Яков, а Израил*,+ защото се бореше+ с Бога и с хората и надви.“ 29  А Яков го попита: „Моля те, кажи ми името си!“ Но той отвърна: „Защо питаш за името ми?“+ И там го благослови. 30  И Яков нарече това място Фануил*,+ като каза: „Срещнах се с Бога лице в лице, но въпреки това душата ми беше пощадена.“+ 31  И точно когато Яков отмина Фануил, слънцето го огря. А той куцаше заради бедрото си.+ 32  Затова и до днес израилтяните избягват да ядат сухожилието на бедрената става*, защото онзи мъж докосна бедрената става на Яков при сухожилието.+

Бележки под линия

Името Маханаим означава „два стана“.
Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
На еврейски: „на̀хал“. Виж Приложение № 15.
Името Израил означава „Бог се бори“ или „онзи, който се бори (неуморимо) с Бога“.
Името Фануил означава „Божието лице“.
Явно става дума за сухожилието, свързано с бедрения (седалищния) нерв.