Битие 29:1-35

29  След това Яков тръгна и продължи по пътя си към жителите на източната земя.+  И като погледна, ето, на полето имаше кладенец и три стада овце лежаха около него, тъй като обикновено от този кладенец бяха напоявани стадата.+ И върху отвора на кладенеца+ имаше голям камък.  Щом там се съберяха всички стада, хората отместваха камъка от отвора на кладенеца и напояваха стадата, после пак връщаха камъка на мястото му върху отвора на кладенеца.  И Яков ги попита: „Откъде сте, братя мои?“ А те отговориха: „От Харан.“+  Тогава той ги попита: „Познавате ли Лаван,+ внукът на Нахор?“+ И те казаха: „Познаваме го.“  А той ги попита: „Добре ли е той?“+ И те отвърнаха: „Добре е. Ето, дъщеря му Рахил+ идва с овцете!“+  А той каза: „Денят още не е превалил. Не е време за прибиране на стадата. Дайте на овцете вода да пият и ги заведете на паша!“+  Но те казаха: „Не ни е позволено да правим това, докато не се съберат всички стада — чак тогава отместват камъка от отвора на кладенеца. Тогава можем да напоим овцете.“  Още докато той говореше с тях, дойде Рахил+ с овцете, които принадлежаха на баща ѝ, защото тя ги пасеше.+ 10  И когато видя Рахил, дъщерята на Лаван, братът на майка му, и овцете на Лаван, братът на майка му, Яков веднага се приближи, отмести камъка от отвора на кладенеца и напои овцете на Лаван, братът на майка му.+ 11  Тогава Яков целуна+ Рахил и заплака с глас.+ 12  И Яков каза на Рахил, че е роднина*+ на баща ѝ и е син на Ревека. А тя изтича и каза на баща си.+ 13  И стана така, че щом чу вестта за Яков, синът на сестра му, Лаван изтича да го посрещне.+ И като го прегърна и го целуна, го заведе в къщата си.+ И Яков разказа всичко на Лаван. 14  След това Лаван му каза: „Ние наистина сме една кръв с тебе.“*+ И Яков остана при него цял месец. 15  След това Лаван каза на Яков: „Трябва ли, понеже си ми роднина,+ да ми работиш без заплащане?+ Кажи ми каква да бъде заплатата ти?“+ 16  А Лаван имаше две дъщери. По–възрастната се казваше Лия,+ а по–младата Рахил. 17  И очите на Лия нямаха блясък, докато Рахил+ беше стройна и красива.+ 18  И Яков беше обикнал Рахил. Затова той каза: „Готов съм да ти работя седем години за твоята по–млада дъщеря, Рахил.“+ 19  А Лаван отговори: „За мене е по–добре да я дам на тебе, отколкото да я дам на другиго.+ Остани при мене.“ 20  И Яков работи седем години за Рахил,+ но заради любовта, която изпитваше към нея, те му се сториха като няколко дни.+ 21  След това Яков каза на Лаван: „Времето на моята работа свърши, дай ми сега жена ми, за да имам отношения с нея!“+ 22  Тогава Лаван събра всичките жители на това място и направи угощение.+ 23  Но вечерта той взе дъщеря си Лия и я заведе при Яков, за да има сексуални отношения с нея. 24  Освен това Лаван даде на дъщеря си Лия своята робиня Зелфа,+ за да бъде нейна робиня. 25  И ето, на сутринта Яков видя, че това беше Лия! И каза на Лаван: „Какво направи ти? Не ти ли работих за Рахил? Защо тогава ме измами?“+ 26  Лаван отвърна: „В нашето място няма обичай да се прави така — да се дава по–младата преди първородната. 27  Сега отпразнувай+ докрай седмицата с тази жена. След това ще ти дам и другата за работата, която ще ми работиш още седем години.“+ 28  И Яков направи така и отпразнува докрай седмицата с тази жена, след което Лаван му даде за жена и дъщеря си Рахил. 29  Освен това Лаван даде и своята робиня Вала+ на дъщеря си Рахил, за да бъде нейна робиня. 30  Тогава Яков имаше сексуални отношения и с Рахил. И неговата любов към Рахил беше по–голяма, отколкото любовта му към Лия.+ И Яков работи при Лаван още седем години.+ 31  Когато видя, че Лия не беше обичана*, Йехова позволи тя да има деца*,+ но Рахил беше безплодна.+ 32  И Лия забременя, роди син и го нарече Рувим*,+ като каза: „Понеже Йехова видя злочестината+ ми и сега моят съпруг ще ме обикне.“ 33  И тя отново забременя и роди син, и каза: „Понеже Йехова чу,+ че не съм обичана, ми даде и този син.“ Затова тя го нарече Симеон*.+ 34  И тя пак забременя и роди син, и каза: „Този път моят съпруг ще се привърже към мене, защото му родих трима синове.“ Затова той беше наречен Леви*.+ 35  И тя забременя още веднъж и роди син, и каза: „Този път ще отдам възхвала на Йехова.“ Затова тя го нарече Юда*.+ След това Лия спря да ражда за известно време.

Бележки под линия

Буквално: „брат“.
Буквално: „Ти си моя кост и моя плът.“
Буквално: „отвори утробата ѝ“.
Буквално: „че Лия е мразена“.
Името Рувим означава „Вижте, син!“.
Името Симеон означава „чут“ (в смисъла на „чут благосклонно“).
Името Леви означава „привързаност“.
Името Юда означава „възхваляван, прославян“.