Битие 26:1-35

26  И в земята настъпи глад, след предишния глад, който беше по времето на Авраам,+ така че Исаак тръгна към Герар, за да отиде при Авимелех, царят на филистимците.+  Тогава Йехова му се яви и му каза:+ „Не отивай в Египет! Разпъни шатрите си в земята, която ти показвам!+  Живей като пришелец в тази земя+ и аз винаги ще бъда с тебе и ще те благославям, защото на тебе и на твоето потомство ще дам всички тези земи+ и ще изпълня клетвата, която дадох на твоя баща Авраам+ —  ‘Ще направя потомството ти многобройно като звездите на небето и ще дам на потомството ти всички тези земи.+ И чрез твоето потомство ще бъдат благословени* всички народи на земята’,+ —  защото Авраам послуша гласа ми и постъпваше според моите изисквания, като спазваше моите заповеди, постановления и закони.“+  Така Исаак остана да живее в Герар.+  Но когато местните мъже го разпитваха за жена му, той винаги казваше „Тя е моя сестра“+ и се страхуваше да каже „Моя жена е“, защото си мислеше „Да не би местните мъже да ме убият заради Ревека“, тъй като тя беше красива жена.+  И понеже той остана там повече време, веднъж когато Авимелех, царят на филистимците, гледаше през прозореца, видя как Исаак се забавлява с жена си Ревека.+  Авимелех незабавно извика Исаак и каза: „Та тя е твоя жена! Защо каза ‘Тя е моя сестра’?“ Тогава Исаак му отговори: „Казах това, за да не бъда убит заради нея.“+ 10  Но Авимелех продължи: „Какво ни направи?+ Още малко и някой от мъжете сигурно щеше да легне с твоята жена и ти щеше да навлечеш вина върху нас!“+ 11  Тогава Авимелех заповяда на всички хора следното: „Който посегне на този човек и на жена му, ще бъде наказан със смърт!“ 12  После Исаак зася ниви в тези земи+ и през тази година събра стократно повече от посятото,+ понеже Йехова го благославяше.+ 13  Така Исаак забогатя, и продължаваше да събира богатство, докато стана много богат.+ 14  И имаше много стада овце и говеда, и много служители,+ така че филистимците започнаха да му завиждат.+ 15  И филистимците засипаха всички кладенци, които служителите на баща му Авраам бяха изкопали по времето на баща му,+ и ги напълниха с пръст.+ 16  Накрая Авимелех каза на Исаак: „Премести се оттук, защото стана много по–силен от нас!“+ 17  Така че Исаак се премести оттам и разпъна шатрите си в речната долина* Герар,+ като се установи там. 18  И Исаак изкопа отново кладенците за вода, които бяха изкопани по времето на баща му Авраам и които филистимците бяха засипали с пръст след смъртта на Авраам.+ И Исаак започна да ги нарича отново със същите имена, с които ги беше наричал баща му.+ 19  И когато започнаха да копаят в речната долина, служителите на Исаак намериха кладенец с прясна вода. 20  А пастирите от Герар започнаха да се карат с пастирите на Исаак,+ като казваха: „Водата е наша!“ Затова Исаак нарече този кладенец Есек*, защото те се караха с него. 21  И те изкопаха друг кладенец, но и за него избухна разпра. Затова той го нарече Ситна*. 22  По–късно той се премести оттам и изкопа друг кладенец,+ но вече нямаше кавга заради него, така че го нарече Роовот* и каза: „Защото сега Йехова ни даде достатъчно място+ и ни направи плодовити в тази земя.“+ 23  После оттам той отиде във Вирсавее.+ 24  И Йехова му се яви същата нощ и му каза: „Аз съм Богът на твоя баща Авраам.+ Не се страхувай,+ защото съм с тебе, и заради служителя си Авраам ще те благословя и ще ти дам многобройно потомство!“+ 25  Затова Исаак построи там олтар и призова* името на Йехова.+ И шатъра си разпъна там,+ а служителите му изкопаха там кладенец. 26  След време при него от Герар дойде Авимелех, заедно с доверения си приятел Ахузат и с военачалника си Фихол.+ 27  И Исаак ги попита: „Защо дойдохте при мене, щом ме мразехте и ме изгонихте от вашето място?“+ 28  А те отговориха: „Виждаме ясно, че Йехова е с тебе.+ Затова решихме да те помолим така: ‘Нека да се обвържем с клетва,+ клетва между нас и тебе, и нека да сключим договор с тебе,+ 29  та да не ни направиш нищо лошо, както и ние не те докоснахме, а постъпихме добре с тебе, като те оставихме да си отидеш с мир.+ Ти си онзи, когото Йехова благославя!’“+ 30  Тогава Исаак направи угощение за тях и те ядоха и пиха.+ 31  На следващата сутрин станаха рано и си дадоха клетва един на друг.+ След това Исаак ги изпрати и те си тръгнаха с мир.+ 32  И ето, на същия ден служителите на Исаак дойдоха и му съобщиха за кладенеца, който бяха изкопали,+ като му казаха: „Намерихме вода!“ 33  И той го нарече Савее*. Затова името на града и до днес е Вирсавее*.+ 34  А когато Исав стана на четирийсет години, се ожени за Юдита, дъщерята на хета Веири, и за Васемата, дъщерята на хета Елон.+ 35  И те вгорчаваха живота* на Исаак и Ревека.+

Бележки под линия

Виж Би 12:3, бел. под линия.
На еврейски: „на̀хал“. Виж Приложение № 15.
Името Есек означава „свада, кавга“.
Името Ситна означава „обвинение“.
Името Роовот означава „широки места“.
Или: „извести“, „започна да проповядва за“.
Името Савее означава „клетва“ или „седем“.
Името Вирсавее означава „кладенец на клетвата“ или „кладенец на седемте“.
Буквално: „духа“.