Битие 22:1-24

22  И ето, след тези събития истинският Бог подложи Авраам на изпитание.+ Той каза на Авраам: „Аврааме!“ Авраам отговори: „Ето ме!“+  И Бог каза: „Моля те, вземи сина си, твоят единствен син, когото обичаш толкова много,+ Исаак,+ и отиди в земята Мория.+ Там, на една от планините, която ще ти посоча, го принеси като принос за изгаряне!“+  На сутринта Авраам стана рано, оседла магарето си и взе със себе си двама от своите служители и сина си Исаак.+ И нацепи дървата за приноса за изгаряне. После тръгна на път към мястото, което истинският Бог му беше посочил.  На третия ден Авраам вдигна очи и видя отдалече мястото.  Тогава той каза на служителите си:+ „Останете тук с магарето, а ние с момчето ще отидем там, за да се поклоним на Бога,+ и ще се върнем при вас!“  След това Авраам взе дървата за приноса за изгаряне, натовари ги върху сина си Исаак,+ взе огъня и ножа и двамата с Исаак тръгнаха заедно.+  И Исаак каза на баща си Авраам: „Татко!“+ А той отговори: „Ето ме, сине!“+ Исаак продължи: „Ето, има огън и дърва, но къде е овцата за приноса за изгаряне?“+  Тогава Авраам каза: „Бог ще си осигури овца за приноса за изгаряне,+ сине.“ И двамата продължиха да вървят нататък заедно.  Накрая стигнаха до мястото, което истинският Бог беше посочил на Авраам, и там Авраам построи олтар,+ подреди дървата, върза ръцете и краката на сина си Исаак и го сложи на олтара, върху дървата.+ 10  Тогава Авраам протегна ръка и взе ножа, за да убие сина си.+ 11  Но ангелът на Йехова го повика от небесата с думите:+ „Аврааме, Аврааме!“ Авраам отговори: „Ето ме!“ 12  А той продължи: „Не посягай на момчето и не му прави нищо,+ защото сега, след като не се поколеба да ми дадеш сина си, твоят единствен син, наистина знам, че се боиш от Бога!“+ 13  Тогава Авраам вдигна очи и видя на известно разстояние от себе си един овен, който се беше заплел с рогата си в гъсталака. Авраам отиде, взе овена и го принесе като принос за изгаряне вместо сина си.+ 14  И Авраам нарече това място Йехова–ире*. Затова днес се казва: „На своята планина Йехова ще осигури необходимото.“+ 15  И ангелът на Йехова още веднъж извика Авраам от небесата 16  и каза: „‘Заклевам се в самия себе си — казва Йехова,+ — че понеже направи това и не се поколеба да ми дадеш сина си, твоят единствен син,+ 17  непременно ще те благословя и непременно ще направя потомството ти многобройно като звездите на небето и като песъчинките на морския бряг.+ Потомството ти ще завладее портите* на враговете си.+ 18  И чрез твоето потомство+ ще бъдат благословени* всичките народи на земята, защото ти послуша гласа ми.’“+ 19  След това Авраам се върна при служителите си и всички заедно тръгнаха по пътя към Вирсавее.+ И Авраам продължи да живее във Вирсавее. 20  И ето, след тези събития до Авраам достигна известие: „Мелха+ роди синове на брат ти Нахор:+ 21  първородният Уз, неговият брат Вуз,+ Камуил, бащата на Арам, 22  Кесед, Хазо, Пилдаш, Идлаф и Ватуил.“+ 23  А на Ватуил му се роди Ревека.+ Тези осем синове Мелха роди на Нахор, Авраамовият брат. 24  Той имаше и наложница*, която се казваше Ревма. След време тя роди Тевах, Гаам, Тахас и Мааха.+

Бележки под линия

Името Йехова–ире означава „Йехова ще се погрижи [за това], Йехова ще осигури“.
Става дума за градските порти.
Виж Би 12:3, бел. под линия.
При полигамния брак наложница е жената, която мъжът взема за съпруга, след като вече се е оженил за същинската си съпруга (същинските си съпруги), и която има по–низше положение от същинската съпруга.