Битие 18:1-33

18  След това Йехова му се яви+ между големите дървета в Мамре,+ докато той седеше пред входа на шатъра си през най–горещото време на деня.+  Като вдигна очи+ да погледне, Авраам видя трима мъже, които стояха на известно разстояние от него. Като ги видя, той се затича от входа на шатъра си, за да ги посрещне, поклони се до земята+  и каза: „Йехова, ако съм придобил благоволение в твоите очи, моля те, не отминавай своя служител!+  Позволете да донесат малко вода, за да измият краката ви,+ и след това си починете под дървото!+  Аз ще донеса малко хляб, за да се подкрепите*+ и после да продължите пътя си, защото именно затова и минахте по този път покрай своя служител!“ А те отговориха: „Добре, направи както казваш!“  И Авраам отиде бързо в шатъра при Сара и каза: „Не се бави! Вземи три сати фино смляно брашно, омеси тесто и направи питки.“+  После Авраам се затича към добитъка, избра младо и добро теле и го даде на служителя си, и побърза да го приготви.+  След това взе масло и мляко, заедно с телето, което беше приготвил, и ги сложи пред тях.+ А самият той остана прав под дървото, докато те се хранеха.+  И те го попитаха: „Къде е жена ти Сара?“+ А той отговори: „Тук, в шатъра.“+ 10  Тогава единият от тях продължи да говори: „Ще се върна при тебе догодина по същото време и Сара, жена ти, ще има син.“+ И Сара слушаше на входа на шатъра, който се падаше зад гърба на мъжа. 11  А Авраам и Сара бяха стари, в напреднала възраст.+ И месечните кръвотечения на Сара вече бяха престанали.+ 12  Затова Сара се засмя в сърцето си,+ като си мислеше: „Дали наистина ще имам тази радост, като вече съм стара, пък и господарят ми е на възраст?“+ 13  Тогава Йехова каза на Авраам: „Защо Сара се засмя и каза: ‘Дали наистина ще родя на стари години?’+ 14  Нима има нещо невъзможно за Йехова?+ В определеното време ще се върна при тебе, догодина по същото време, и Сара ще има син.“ 15  Но Сара започна да отрича: „Не съм се смяла!“ Защото се изплаши. А той каза: „Не е вярно! Засмя се!“+ 16  По–късно мъжете станаха оттам и погледнаха надолу към Содом,+ а Авраам тръгна с тях, за да ги изпрати.+ 17  И Йехова каза: „Нима ще скрия от Авраам какво смятам да направя?+ 18  Понеже от Авраам несъмнено ще произлезе голям и могъщ народ и всичките народи на земята ще бъдат благословени* чрез него.+ 19  Защото аз станах близък с него, та да може той да заповяда на синовете си и на всичките си потомци да не се отклоняват от пътя на Йехова, а да постъпват според праведността и справедливостта,+ за да изпълни Йехова онова, което каза за Авраам.“+ 20  После Йехова каза: „Оплакванията срещу Содом и Гомор са много големи+ и грехът им е много тежък.+ 21  Затова реших да сляза, за да видя дали наистина правят онова, поради което до мене достигат оплаквания, и ако не е така, да го разбера.“+ 22  Тогава мъжете се обърнаха и тръгнаха от това място по пътя към Содом, а Йехова+ продължаваше да стои пред Авраам.+ 23  И Авраам пристъпи по–близо и попита: „Наистина ли ще унищожиш праведния заедно със злия?+ 24  Може би в града има петдесет праведници. Нима ще ги унищожиш и няма да простиш на това място заради петдесетте праведници, които са в него?+ 25  Ти никога не би постъпил така — не би погубил праведния заедно с неправедния, та с праведния да стане същото, което става и с неправедния!+ Ти никога не би постъпил така!+ Нима Съдията на цялата земя ще извърши несправедливост?“+ 26  Тогава Йехова каза: „Ако намеря в Содом, в този град, петдесет праведници, ще простя на цялото това място заради тях.“+ 27  Но Авраам продължи да говори: „Моля те, чуй ме сега! Ето, аз се осмелих да говоря на Йехова, макар че съм прах и пепел.+ 28  Може би на петдесетте праведници няма да им достигнат пет. Нима заради тези пет ще унищожиш целия град?“ А той каза: „Ако намеря там четирийсет и пет, няма да го унищожа.“+ 29  Но Авраам продължи да говори: „Може би там има четирийсет.“ Бог отговори: „И заради тези четирийсет няма да го унищожа.“ 30  Но Авраам продължи: „Моля те, Йехова, нека не пламва гневът+ ти срещу мене, позволи ми да кажа още нещо+ — може би там има трийсет.“ А Бог отговори: „Няма да го направя, ако намеря там трийсет.“ 31  Авраам обаче продължаваше: „Моля те, чуй ме сега! Ето, аз се осмелих още веднъж да говоря на Йехова+ — може би там има двайсет.“ А Бог отговори: „Няма да го унищожа заради тези двайсет.“+ 32  Накрая той каза: „Моля те, Йехова, нека не пламва гневът+ ти срещу мене, позволи ми да кажа още само това+ — може би там има десет.“ А Бог отговори: „Няма да го унищожа заради тези десет.“+ 33  Тогава, като свърши да говори с Авраам, Йехова+ си тръгна по пътя, а Авраам се прибра в дома си.

Бележки под линия

Буквално: „да освежите сърцата си“.
Виж Би 12:3, бел. под линия.