Битие 17:1-27

17  Когато Аврам беше на деветдесет и девет години, Йехова му се яви и му каза:+ „Аз съм Всемогъщият Бог.+ Живей според моята воля* и бъди безгрешен*!+  И аз ще установя трайно договора, който сключих с тебе,+ за да ти дам многобройно потомство.“+  Тогава Аврам падна по очи,+ а Бог добави още:  „Що се отнася до мене, ето, моят договор е с тебе+ и няма съмнение, че ти ще станеш баща на множество народи.+  Вече няма да се казваш Аврам*, името ти ще бъде Авраам*, защото ще те направя баща на множество народи.  Ще те направя много плодовит и ще направя така, че от тебе да станат цели народи и царе да произлязат от тебе.+  Като договор до безпределни времена+ аз ще изпълня своя договор с тебе+ и с твоето потомство след тебе във всичките му бъдещи поколения — ще бъда Бог за тебе и за твоето потомство след тебе.+  И ще дам на тебе и на твоето потомство след тебе земята, в която живееш като пришелец,+ ще ти дам цялата ханаанска земя, за да я притежаваш до безпределни времена. И аз ще ви бъда Бог.“+  И Бог каза още на Авраам: „Ти, от своя страна, спазвай моя договор, ти и твоето потомство след тебе във всичките му бъдещи поколения!+ 10  Ето това е моят договор, който вие ще спазвате, моят договор с вас, с тебе и с твоето потомство след тебе:+ всеки мъж* измежду вас нека да бъде обрязан.+ 11  Обрязвайте се и нека това бъде знак за моя договор с вас.+ 12  И в бъдещите поколения всеки син, който ви се роди, нека да бъде обрязан, когато стане на осем дни,+ всеки, който е роден в дома ти, както и всеки, който не е от твоето потомство, а е купен от някой чужденец. 13  Всеки един, който е роден в дома ти, и всеки един, когото си купил, нека да бъде обрязан.+ И моят договор, който е върху вашата плът, ще бъде договор до безпределни времена.+ 14  А необрязаният мъж*, който не се подложи на обрязване — нека тази душа бъде унищожена и така да бъде премахната отсред своя народ.+ Той е нарушил моя договор.“ 15  И Бог каза още на Авраам: „Не наричай вече своята жена Сарая* с това име, защото името ѝ е Сара*!+ 16  И аз ще я благословя и ще ти дам син от нея.+ Ще я благословя и от нея ще произлязат народи,+ от нея ще произлязат царе на народи.“+ 17  Тогава Авраам падна по очи, засмя се и каза в сърцето си:+ „Дали на стогодишен мъж ще му се роди дете? И дали Сара, дали една жена на деветдесет години ще роди?“+ 18  След това Авраам каза на истинския Бог: „Нека Исмаил бъде благословен от тебе!“+ 19  Но Бог му каза: „Сара, твоята жена, наистина ще ти роди син и ще го наречеш Исаак*.+ И аз ще установя трайно своя договор с него и с неговото потомство след него като договор до безпределни времена.+ 20  Що се отнася до Исмаил, чух думите ти. Ето, ще го благословя и ще го направя плодовит, и ще му дам многобройно потомство.+ От него ще произлязат дванайсет предводители и ще направя от него многочислен народ.+ 21  Своя договор обаче ще установя трайно с Исаак,+ когото Сара ще ти роди догодина по това време.“+ 22  С тези думи Бог завърши разговора с Авраам и си отиде от него.+ 23  След това Авраам взе сина си Исмаил, всички мъже, които бяха родени в дома му, и всички мъже, които беше купил — всички мъже в дома на Авраам, — и още на същия ден ги обряза, точно както му беше казал Бог.+ 24  А Авраам беше на деветдесет и девет години, когато беше обрязан.+ 25  А синът му Исмаил беше на тринайсет години, когато беше обрязан.+ 26  Още на същия ден Авраам беше обрязан, а също и синът му Исмаил.+ 27  И всички мъже в дома му, всеки, който беше роден в дома му, и всеки, който беше купен от някой чужденец, бяха обрязани заедно с него.+

Бележки под линия

Виж Би 6:9, бел. под линия.
Буквално: „Ходѝ пред мене“.
Името Аврам означава „възвисен баща“.
Името Авраам означава „баща на множество“.
Буквално: „всеки човек от мъжки пол“, включително и момчетата.
Виж Би 17:10, бел. под линия.
Името Сарая може да означава „свадлива“.
Името Сара означава „княгиня“.
Името Исаак означава „смях“.