Битие 12:1-20

12  И Йехова каза на Аврам: „Напусни земята си, роднините си и дома на баща си и отиди в земята, която ще ти покажа!+  И ще направя от тебе голям* народ, ще те благословя и ще направя името ти велико, а ти самият бъди благословия за другите.+  И аз ще благословя онези, които те благославят, а онзи, който призовава зло върху тебе, ще си навлече проклятието ми.+ И чрез тебе ще бъдат благословени* всичките народи на земята.“+  Тогава Аврам тръгна на път, точно както му беше казал Йехова, а с него тръгна и Лот. Аврам беше на седемдесет и пет години, когато напусна Харан.+  И Аврам взе жена си Сарая,+ също и Лот, който беше син на неговия брат,+ и всички блага, които бяха събрали,+ както и робите*, които бяха придобили в Харан, и тръгнаха към ханаанската земя.+ Накрая те пристигнаха в ханаанската земя.  И Аврам прекоси цялата земя, като стигна чак до мястото, наречено Сихем,+ близо до големите дървета на Море.+ По онова време в земята живееха ханаанците.  И Йехова се яви на Аврам и каза: „Ще дам тази земя+ на твоето потомство.“+ След това Аврам построи там олтар за Йехова, който му се беше явил.  Оттам Аврам отиде в планинската област на изток от Ветил+ и разпъна шатрите си, така че Ветил беше на запад от него, а Гай+ на изток. Тогава той построи там олтар за Йехова+ и призова* името на Йехова.+  После Аврам събра шатрите си и тръгна към Негев*,+ като спираше на стан на различни места по пътя. 10  А когато в земята настъпи глад, Аврам тръгна надолу към Египет, за да поживее там известно време,+ тъй като гладът в земята беше много голям.+ 11  И когато беше близо до Египет, той каза на жена си Сарая: „Моля те, чуй ме сега! Няма съмнение, че понеже си красива жена,+ 12  като те видят, египтяните ще си кажат ‘Това е жена му!’, и ще ме убият, а тебе ще оставят жива. 13  Моля те, кажи, че си моя сестра,+ така че заради тебе да ми бъде добре и благодарение на тебе душата ми да остане жива!“+ 14  И ето, веднага щом Аврам влезе в Египет, египтяните видяха, че жената наистина беше много красива. 15  Видяха я също и висшите служители на фараона и започнаха да я хвалят пред него, затова жената беше заведена в дома на фараона. 16  И заради нея фараонът се отнасяше добре към Аврам и той придоби овце, говеда, магарета, слуги, слугини, магарици и камили.+ 17  Но Йехова порази фараона и дома му с тежки болести*+ заради жената на Аврам, Сарая.+ 18  Тогава фараонът извика Аврам при себе си и му каза: „Какво ми направи? Защо не ми каза, че тя ти е жена?+ 19  Защо каза ‘Тя е моя сестра’,+ и аз за малко щях да я взема за своя съпруга? Ето жена ти. Вземи я и си върви!“ 20  И фараонът нареди на своите хора да изпратят Аврам заедно с жена му и с всичко, което имаше.+

Бележки под линия

Или: „велик“.
Или: „ще се благословят“, „ще се сдобият с благословия“. Това може да показва, че са необходими действия, за да получат благословията.
Буквално: „душите“.
Или: „извести“, „започна да проповядва за“. Виж Из 34:5.
Или: „на юг“, тоест към южния край на Обетованата земя.
Или: „бедствия“.