Амос 2:1-16

2  Това казва Йехова: ‘„Поради три престъпления* на Моав,+ даже поради четири, няма да отменя присъдата, понеже той изгори във вар+ костите на царя на Едом.  Ще изпратя огън в Моав, за да погълне укрепените кули в Кериот.+ С шум ще загине Моав, с боен призив, със звук на рог.+  Ще премахна съдията на Моав и заедно с него ще убия и всичките му князе“+ — казва Йехова.’  Това казва Йехова: ‘Поради три престъпления на синовете на Юда,+ даже поради четири, няма да отменя присъдата, понеже отхвърлиха законите на Йехова+ и не спазваха неговите наредби, а се лутаха, следвайки лъжите,+ след които ходеха и прадедите им.+  Ще изпратя огън в Юда, за да погълне укрепените кули в Йерусалим.’+  Това казва Йехова: ‘Поради три престъпления на синовете на Израил,+ даже поради четири, няма да отменя присъдата, понеже продават праведния за сребро и бедния — за чифт сандали.+  Копнеят да видят пръст върху главата на бедните+ и се отнасят несправедливо към кротките.+ Синът и бащата ходят при едно и също момиче,+ за да осквернят святото ми име.+  До всеки жертвеник+ се протягат върху дрехи, взети в залог,+ и в храма на своите богове пият виното на онези, които са глобили.’+  ‘Поради тях унищожих аморейците,+ които бяха високи като кедри и силни като големи дървета.+ Унищожих плода им отгоре и корените им отдолу.+ 10  Изведох ви от египетската земя+ и ви помагах да вървите в пустинята четирийсет години,+ за да превземете земята на аморейците.+ 11  И назначавах от синовете ви пророци+ и от младите ви мъже назиреи.+ Не е ли така, синове на Израил?’ — казва Йехова. 12  ‘Но вие давахте на назиреите да пият вино+ и на пророците заповядахте: „Не пророкувайте!“+ 13  Ето, ще разклатя земята под вас, точно както се клати товарна кола, пълна с току–що ожънати снопи. 14  Бързият няма да има къде да се скрие,+ силният няма да укрепи силата си и могъщият няма да избави душата си.+ 15  Стрелецът с лък няма да устои, бързоногият няма да избяга и ездачът няма да избави своята душа.+ 16  Смелият сред силните ще бяга гол в този ден’+ — казва Йехова.“

Бележки под линия

Или: „бунтовни дела“. Отнася се също за 4 и 6 стих.