Амос 1:1-15

1  Думите на Амос, овчар от Текое,+ думите, които му бяха предадени във видение относно Израил+ в дните на Озия,+ царят на Юда, и в дните на царя на Израил, Йеровоам,+ синът на Йоас,+ две години преди земетресението.+  Той каза: „Йехова ще изреве от Сион като лъв+ и от Йерусалим ще издигне гласа си.+ Пасищата на пастирите ще тъгуват, а върхът на Кармил ще изсъхне.“+  „Това казва Йехова: ‘„Поради три престъпления* на Дамаск,+ даже поради четири, няма да отменя присъдата, понеже той овърша Галаад+ с железни дикани.  Ще изпратя огън+ върху дома на Азаил,+ за да погълне укрепените кули на Вен–адад.+  Ще счупя резето на Дамаск,+ ще унищожа жителите на Викат–авен и онзи, който държи жезъла във Вет–едем, и сирийският народ ще отиде в изгнание при Кир“+ — казва Йехова.’  Това казва Йехова: ‘„Поради три престъпления на Газа,+ даже поради четири, няма да отменя присъдата, понеже тя отведе всички в изгнание,+ за да ги предаде на Едом.+  Ще изпратя огън върху стените на Газа,+ за да погълне укрепените ѝ кули.  Ще унищожа жителите на Азот+ и онзи, който държи жезъла в Аскалон,+ ще насоча ръката си+ срещу Акарон+ и останалите от филистимците ще загинат“+ — казва Върховният господар Йехова.’  Това казва Йехова: ‘Поради три престъпления на Тир,+ даже поради четири, няма да отменя присъдата, понеже той предаде всички изгнаници на Едом и не си спомни братския договор.+ 10  Ще изпратя огън върху стените на Тир, за да погълне укрепените му кули.’+ 11  Това казва Йехова: ‘Поради три престъпления на Едом,+ даже поради четири, няма да отменя присъдата, понеже той преследваше своя брат с меч,+ не постъпи милостиво+ и в гнева си разкъсваше непрестанно своята плячка. Гневът му постоянно бушуваше.+ 12  Ще изпратя огън в Теман,+ за да погълне укрепените кули на Восора.’+ 13  Това казва Йехова: ‘„Поради три престъпления на синовете на Амон,+ даже поради четири, няма да отменя присъдата,+ понеже разпорваха бременните жени в Галаад, за да разширят границите си.+ 14  Ще изпратя огън върху стените на Рава,+ за да погълне укрепените ѝ кули, когато се чуе боен призив в ден на битка, когато се извие вихър в ден на бурен вятър.+ 15  Техният цар ще отиде в изгнание заедно със своите князе“+ — казва Йехова.’

Бележки под линия

Или: „бунтовни дела“. Отнася се също за 6, 9, 11 и 13 стих.