Агей 2:1-23

2  През седмия+ месец, на двайсет и първия ден от месеца, словото на Йехова беше разкрито чрез пророк Агей+ с думите:  „Кажи, моля те, на управителя на Юда,+ Зоровавел,+ синът на Салатиил,+ и на първосвещеника Исус,+ синът на Йоседек,+ както и на останалите от народа:  ‘Кои от вас, които сте останали, са виждали този дом в предишната му слава?+ А как ви изглежда сега? Нима във вашите очи той не е нищо в сравнение с предишния?’+  ‘Но сега, Зоровавеле, бъди силен! — казва Йехова. — Бъди силен+ и ти, първосвещенико Исусе, сине на Йоседек!’ ‘Бъдете силни всички вие, хора от народа* — казва Йехова, — и започвайте да работите!’+ ‘Защото аз съм с вас+ — казва Йехова, Богът на небесните войнства. —  Помнете договора, който сключих с вас, когато излязохте от Египет+ и когато духът+ ми беше сред вас! Не се страхувайте!’“+  „Това казва Йехова, Богът на небесните войнства: ‘Още веднъж — при това скоро+ — ще разклатя небесата и земята, морето и сушата.’+  ‘Ще разклатя всички народи и скъпоценните неща от всички народи ще дойдат,+ и ще изпълня този дом със слава’+ — казва Йехова, Богът на небесните войнства.  ‘Среброто е мое и златото е мое’+ — казва Йехова, Богът на небесните войнства.  ‘Славата на този втори дом ще бъде по–голяма от славата на първия’+ — казва Йехова, Богът на небесните войнства. ‘И на това място ще дам мир’+ — казва Йехова, Богът на небесните войнства.“ 10  На двайсет и четвъртия ден от деветия месец, през втората година от управлението на Дарий, словото на Йехова беше разкрито на пророк Агей+ с думите: 11  „Това казва Йехова, Богът на небесните войнства: ‘Попитай, моля те, свещениците относно закона:+ 12  „Ако някой носи свято месо в полите на дрехата си и докосне с полите си хляб или нещо варено, или вино, или маслиново масло, или каквато и да било храна, дали това ще стане свято?“’“+ Свещениците отговориха: „Не!“ 13  И Агей ги попита: „А ако някой, който се е омърсил с мъртвец*, докосне някое от тези неща, дали то ще стане нечисто?“+ Свещениците му отговориха: „Ще стане нечисто.“ 14  Тогава Агей каза: „‘Такъв е този народ, такива са тези хора пред мене+ — казва Йехова, — такива са също делата на ръцете им, както и всичко, което принасят там. Всичко е нечисто.’+ 15  ‘Но сега, моля ви, размишлявайте от днес нататък в сърцето си+ за това как беше, преди да бъде поставен камък върху камък в храма на Йехова,+ 16  когато се случваше някой да дойде до куп, в който трябваше да има двайсет мери, а имаше само десет, и да дойде до лина за грозде, за да вземе от него петдесет мери, а в него имаше само двайсет.+ 17  Поразих ви с изгарящ вятър,+ с плесен+ и с градушка,+ поразих всички дела на ръцете ви,+ но никой от вас не се обърна към мене’+ — казва Йехова. 18  ‘Моля ви, размишлявайте за това в сърцето си+ от днес нататък, от двайсет и четвъртия ден на деветия месец, от деня, в който бяха положени основите на храма на Йехова,+ размишлявайте в сърцето си за това: 19  Има ли още зърно в хранилището*?+ Нима лозата, смокинята, нарът и маслината са дали вече плод? От този ден нататък ще ви давам благословията си.’“+ 20  На двайсет и четвъртия ден от месеца+ словото на Йехова беше разкрито на Агей+ за втори път с думите: 21  „Кажи на управителя на Юда, Зоровавел:+ ‘Ще разклатя небесата и земята.+ 22  Ще съборя престола на царствата и ще унищожа силата на царствата на народите.+ Ще преобърна колесницата и онези, които са в нея, и конете ще паднат, а ездачите им ще бъдат убити,+ всеки от меча на своя брат.’“+ 23  „‘В този ден — казва Йехова, Богът на небесните войнства — ще те взема, служителю мой, Зоровавеле,+ сине на Салатиил+ — казва Йехова, — и ще те поставя като пръстен–печат,+ защото ти си този, когото избрах’+ — казва Йехова, Богът на небесните войнства.“+

Бележки под линия

Буквално: „народа на земята“. На еврейски: „ам хаа̀рец“. По–късно този израз започнал да се използва презрително. Сравни Йоа 7:47–49.
Буквално: „с душа“, тоест с мъртва душа. Виж Приложение № 7.
Или: „в ямата за зърно“.