Агей 1:1-15

1  През втората година от управлението на цар Дарий,+ през шестия месец, на първия ден от месеца, словото на Йехова беше разкрито чрез пророк Агей+ на управителя на Юда,+ Зоровавел,+ синът на Салатиил,+ и на първосвещеника Исус,+ синът на Йоседек,+ с думите:  „Това казва Йехова, Богът на небесните войнства*:+ ‘Този народ казва: „Още не е дошло времето. Не е дошло времето да бъде построен домът на Йехова.“’“+  Ето словото на Йехова, което беше разкрито чрез пророк Агей:  „А дали е време вие да живеете в своите облицовани с дърво къщи,+ докато този дом е пуст?+  И сега това казва Йехова, Богът на небесните войнства: ‘Размишлявайте в сърцето си за своите пътища.+  Сеете много, но събирате малко.+ Ядете, но не се насищате.+ Пиете, но не се опивате. Обличате се, но не можете да се стоплите. Наемникът прибира заплатата си в пробита кесия.’“+  „Това казва Йехова, Богът на небесните войнства: ‘Размишлявайте в сърцето си за своите пътища.’+  ‘Качете се на планината и донесете дървен материал.+ Постройте дом,+ който да ми бъде угоден+ и да ме прославя’+ — казва Йехова.“  „‘Очаквахте много, но получихте малко.+ Занесохте го вкъщи, но аз го духнах.+ Защо?+ — казва Йехова, Богът на небесните войнства. — Защото моят дом е пуст, докато всеки от вас тича да се грижи за своята къща.+ 10  Затова небесата над вас не дават роса и земята не дава плод.+ 11  И повиках суша над земята, над планините, над зърното, над младото вино,+ над маслиновото масло, над онова, което произвежда земята, над хората, над домашните животни и над всеки труд на човешките ръце.’“+ 12  И Зоровавел,+ синът на Салатиил, и първосвещеникът Исус, синът на Йоседек,+ както и всички останали от народа, послушаха гласа на Йехова, техният Бог,+ и думите на пророк Агей,+ когото Йехова, техният Бог, им беше изпратил. И народът започна да се бои от Йехова.+ 13  И Агей, пратеникът+ на Йехова, каза на народа, както му поръча Йехова:+ „‘Аз съм с вас’+ — казва Йехова.“ 14  Йехова подбуди духа+ на управителя на Юда, Зоровавел, синът на Салатиил, и духа на първосвещеника Исус,+ синът на Йоседек, както и духа на останалите от народа. И те започнаха да идват и да работят в дома на своя Бог, Йехова, Богът на небесните войнства.+ 15  Това стана на двайсет и четвъртия ден от шестия месец, през втората година от управлението на цар Дарий.+

Бележки под линия

Или: „Йехова Саваот“.