Авдия 1:1-21

 Видението на Авдия: Това казва за Едом+ Върховният господар Йехова: „Чухме известие от Йехова и беше изпратен пратеник сред народите: ‘Станете! Нека се вдигнем на война против него!’“+  „Ето, направих те малък сред народите.+ Ти си много презрян.+  Надменността на твоето сърце те измами,+ тебе, който живееш сред скалите,+ високо в планините, и казваш в сърцето си: ‘Кой ще ме свали на земята?’  Дори ако се издигнеш високо като орел или поставиш гнездото си сред звездите, и оттам ще те сваля“+ — казва Йехова.  „Ако през нощта при тебе дойдат крадци и грабители, доколко биха те ограбили*?+ Нима няма да откраднат само толкова, колкото искат? Или ако при тебе дойдат гроздоберачи, нима няма да оставят паберки?+  О, колко старателно претърсиха Исав!+ Намериха неговите скрити съкровища!  Изпратиха те до границата. Всички твои съюзници те измамиха.+ Онези, които бяха в мир с тебе, те победиха.+ Онези, които ядяха с тебе, ще поставят мрежа под тебе, както под някого, на когото му липсва проницателност.+  Нима няма да стане така в този ден?“ — казва Йехова. „Ще унищожа мъдреците на Едом+ и проницателността на планините на Исав.  О, Темане,+ твоите силни мъже ще се страхуват,+ защото всички от планините на Исав ще бъдат премахнати,+ като бъдат избити.+ 10  Ще те покрие срам+ поради насилието над твоя брат Яков+ и ти ще бъдеш премахнат до безпределни времена.+ 11  В онзи ден, когато ти стоеше настрана, в онзи ден, когато чужденци отведоха в плен неговата войска+ и когато чужденци влязоха през неговата порта+ и хвърляха жребий за Йерусалим,+ ти беше като един от тях. 12  Не биваше да злорадстваш в деня на своя брат,+ в деня на неговото нещастие. Не биваше да се радваш, когато синовете на Юда бяха убивани,+ нито да говориш надменно в деня на тяхното нещастие. 13  Не биваше да влизаш през портата на моя народ в деня на неговото бедствие.+ Не биваше да гледаш нещастието му в деня на неговото бедствие и не биваше да слагаш ръка на богатството му в деня на бедствието му.+ 14  Не биваше да стоиш на кръстопътя, за да убиваш бегълците му.+ Не биваше да предаваш оцелелите в деня на тяхното нещастие.+ 15  Защото е близо денят на Йехова против всички народи.+ Както ти постъпи с другите, така ще постъпят и с тебе.+ Твоите дела ще се върнат върху твоята глава.+ 16  Защото както вие пихте от чашата на моя гняв на святата ми планина, така всички народи ще пият непрестанно от нея.+ Те ще пият и жадно ще поглъщат, и с тях ще стане така, сякаш никога не ги е имало. 17  А онези, които преживеят, ще бъдат на планината Сион+ и тя ще бъде свята.+ И потомците на Яков ще вземат своето притежание.+ 18  Потомците на Яков ще се превърнат в огън,+ потомците на Йосиф — в пламък, а потомците на Исав — в стърнище.+ Те ще го запалят и ще го погълнат. И никой от потомците на Исав няма да преживее,+ понеже Йехова казва това. 19  Те ще превземат Негев*, планините на Исав,+ Шефела* и земята на филистимците.+ Ще превземат земята на Ефрем+ и Самария,+ а Вениамин ще превземе Галаад.+ 20  И изгнаниците от това укрепление*,+ синовете на Израил, ще притежават онова, което беше на ханаанците,+ всичко до Сарепта.+ А изгнаниците от Йерусалим, които бяха в Сефарад, ще превземат градовете в Негев.+ 21  Спасителите+ ще се изкачат на планината Сион,+ за да съдят планините на Исав.+ А царската власт ще бъде на Йехова.“+

Бележки под линия

Буквално: „накарали да замлъкнеш“.
Или: „юга“, тоест южния край на Обетованата земя.
Или: „низината“.
Еврейската дума може да се преведе и като „защитен насип“.