Авакум 3:1-19

3  Молитвата на пророк Авакум като жалейна песен*:  „О, Йехова, чух за всичко, което си направил.+ Изплаших се, Йехова, от твоите дела.+ Съживи ги в определеното от тебе време*! В определеното от тебе време извести за тях! Когато изливаш гнева си, не забравяй да проявиш милост!+  Бог дойде от Теман. Светият Бог слезе от планината Фаран.+ (Села*)+ Славата му покри небесата+ и земята се изпълни с възхвала за него.+  Сиянието му беше като слънчевата светлина.+ Два лъча излизаха от ръката му и там се криеше силата му.+  Пред него вървеше смъртоносна зараза+ и изгаряща треска излизаше изпод краката му.+  Той спря, за да разклати земята.+ Погледна и народите се разтрепериха от страх.+ Вечните планини се разпаднаха,+ вековните хълмове се наведоха.+ Това са неговите пътища от древността.  Видях шатрите на Хус, сполетени от бедствие. Платната на шатрите в мадиамската земя+ се разлюляха.+  О, Йехова, дали гневът ти пламна против реките? Дали гневът ти пламна против реките+ и дали яростта ти беше против морето,+ когато яздеше на конете си?+ Твоите колесници донесоха спасение.+  Лъкът ти е непокрит и оголен.+ Клетвите на племената са изречени.+ (Села) Ти раздели земята с реки.+ 10  Планините те видяха и ги обзеха силни болки.+ Разрази се гръмотевична буря. Водната бездна нададе глас+ и високо вдигна ръце. 11  Слънцето и луната застанаха неподвижно+ в своето извисено жилище.+ Стрелите ти бяха бързи като светлината.+ Блясъкът на копието ти даваше светлина.+ 12  Ти крачеше по земята, носейки присъда. С гняв овърша народите.+ 13  Излезе, за да спасиш народа си,+ да спасиш помазаника си. Унищожи главата на дома на неправедния.+ Всичко беше разрушено, от покрива до основите.+ (Села) 14  Със собствените му оръжия прониза+ главата на неговите воини, когато връхлетяха като буря, за да ме разпръснат.+ Те ликуваха като онези, които са решени да погълнат угнетения на скришно място.+ 15  Ти мина през морето с конете си, мина през бушуващите необятни води.+ 16  Чух това и стомахът ми се сви от страх. Устните ми се разтрепериха при този шум, костите ми започнаха да гният+ и всичко това ме изплаши. Но ще чакам спокойно деня на бедствието,+ който ще дойде да нападне народа.+ 17  Макар смокинята да не цъфти+ и лозата да не ражда плод, макар маслината да дава лоша реколта и по нивите* да няма храна,+ макар овцете да са прогонени от кошарата и да няма говеда в обора,+ 18  аз пак ще ликувам заради Йехова+ и ще се радвам заради Бога на спасението си.+ 19  Върховният господар Йехова е моята жизнена сила,+ той ще ми даде крака като на кошута+ и ще ми позволи да ходя по високи места.“+Към главния музикант: да бъде изпълнена с моите струнни инструменти.

Бележки под линия

Виж Пс 7, надписът, бел. под линия.
Буквално: „в тези години“.
„Села̀“ е еврейски термин, използван в музиката или при декламиране. Точното му значение не е известно.
Или: „терасите“, „терасовидните ниви“.