Този учебен материал е основан на 4 глава от книгата „Какво в действителност учи Библията?“.

Изследвай защо Исус Христос трябва да е бил много повече от добър човек.