Прескочи към материала

Как да намираш стихове в Библията си

Как да намираш стихове в Библията си

Списък на библейските книги *

Име на книгата

Писател

Завършване на книгата

Битие

Моисей

1513 г. пр.н.е.

Изход

Моисей

1512 г. пр.н.е.

Левит

Моисей

1512 г. пр.н.е.

Числа

Моисей

1473 г. пр.н.е.

Второзаконие

Моисей

1473 г. пр.н.е.

Исус Навиев

Исус Навиев

ок. 1450 г. пр.н.е.

Съдии

Самуил

ок. 1100 г. пр.н.е.

Рут

Самуил

ок. 1090 г. пр.н.е.

1 Царе

Самуил, Гад, Натан

ок. 1078 г. пр.н.е.

2 Царе

Гад, Натан

ок. 1040 г. пр.н.е.

3 Царе

Йеремия

580 г. пр.н.е.

4 Царе

Йеремия

580 г. пр.н.е.

1 Летописи

Ездра

ок. 460 г. пр.н.е.

2 Летописи

Ездра

ок. 460 г. пр.н.е.

Ездра

Ездра

ок. 460 г. пр.н.е.

Неемия

Неемия

сл. 443 г. пр.н.е.

Естир

Мардохей

ок. 475 г. пр.н.е.

Йов

Моисей

ок. 1473 г. пр.н.е.

Псалми

Давид и други

ок. 460 г. пр.н.е.

Притчи

Соломон, Агур, Лемуил

ок. 717 г. пр.н.е.

Еклисиаст

Соломон

пр. 1000 г. пр.н.е.

Песен на песните

Соломон

ок. 1020 г. пр.н.е.

Исаия

Исаия

сл. 732 г. пр.н.е.

Йеремия

Йеремия

580 г. пр.н.е.

Плачът на Йеремия

Йеремия

607 г. пр.н.е.

Езекиил

Езекиил

ок. 591 г. пр.н.е.

Даниил

Даниил

ок. 536 г. пр.н.е.

Осия

Осия

сл. 745 г. пр.н.е.

Йоил

Йоил

ок. 820 г. пр.н.е. (?)

Амос

Амос

ок. 804 г. пр.н.е.

Авдия

Авдия

ок. 607 г. пр.н.е.

Йона

Йона

ок. 844 г. пр.н.е.

Михей

Михей

пр. 717 г. пр.н.е.

Наум

Наум

пр. 632 г. пр.н.е.

Авакум

Авакум

ок. 628 г. пр.н.е. (?)

Софония

Софония

пр. 648 г. пр.н.е.

Агей

Агей

520 г. пр.н.е.

Захария

Захария

518 г. пр.н.е.

Малахия

Малахия

сл. 443 г. пр.н.е.

Матей

Матей

ок. 41 г. от н.е.

Марко

Марко

ок. 60–65 г. от н.е.

Лука

Лука

ок. 56–58 г. от н.е.

Йоан

апостол Йоан

ок. 98 г. от н.е.

Деяния

Лука

ок. 61 г. от н.е.

Римляни

Павел

ок. 56 г. от н.е.

1 Коринтяни

Павел

ок. 55 г. от н.е.

2 Коринтяни

Павел

ок. 55 г. от н.е.

Галатяни

Павел

ок. 50–52 г. от н.е.

Ефесяни

Павел

ок. 60–61 г. от н.е.

Филипяни

Павел

ок. 60–61 г. от н.е.

Колосяни

Павел

ок. 60–61 г. от н.е.

1 Солунци

Павел

ок. 50 г. от н.е.

2 Солунци

Павел

ок. 51 г. от н.е.

1 Тимотей

Павел

ок. 61–64 г. от н.е.

2 Тимотей

Павел

ок. 65 г. от н.е.

Тит

Павел

ок. 61–64 г. от н.е.

Филимон

Павел

ок. 60–61 г. от н.е.

Евреи

Павел

ок. 61 г. от н.е.

Яков

Яков (брат на Исус)

пр. 62 г. от н.е.

1 Петър

Петър

ок. 62–64 г. от н.е.

2 Петър

Петър

ок. 64 г. от н.е.

1 Йоан

апостол Йоан

ок. 98 г. от н.е.

2 Йоан

апостол Йоан

ок. 98 г. от н.е.

3 Йоан

апостол Йоан

ок. 98 г. от н.е.

Юда

Юда (брат на Исус)

ок. 65 г. от н.е.

Откровение

апостол Йоан

ок. 96 г. от н.е.

Забележка: Имената на писателите на някои книги, както и датата, когато са били завършени, не са установени със сигурност. Много от годините са определени приблизително. Съкращения и тяхното значение: „сл.“ — „след“, „пр.“ — „преди“, „ок.“ — „около“, „н.е.“ — „нашата ера“, „пр.н.е.“ — „преди нашата ера“.

^ абз. 2 Това е списък на 66 книги на Библията в реда, в който са посочени в повечето преводи. Този ред е установен през IV в.