Прескочи към материала

ВИДЕОУРОЦИ

Въведения към библейски книги

С помощта на тези кратки видеоуроци ще се запознаеш със съдържанието на библейските книги и ще научиш интересни подробности за тях. Това ще подобри качеството на четенето и изучаването ти на Библията.

Въведение към Ездра

Йехова спазва обещанието си да освободи народа си от вавилонски плен и да възстанови истинското поклонение в Йерусалим.

Въведение към Неемия

Книгата на Неемия осигурява ценни поуки за всички истински поклонници днес.

Въведение към Естир

Събитията от дните на Естир ще укрепят вярата ти в способността на Йехова Бог да избавя народа си от трудности днес.

Въведение към Йов

Всички, които обичат Йехова, ще се сблъскат с изпитания. Разказът за Йов ни уверява, че можем да запазим неопетнеността си и да подкрепим върховенството на Йехова.

Въведение към Псалми

Псалмите подкрепят върховенството на Йехова, помагат и дават утеха на онези, които обичат Бога, и показват как ще се промени светът посредством неговото Царство.

Въведение към Притчи

Напътствия от Бога за всеки аспект на ежедневието — от деловите отношения до семейните въпроси.

Въведение към Еклисиаст

Цар Соломон подчертава кое е истински важно в живота и го противопоставя на нещата, които са в разрез с богоугодната мъдрост.

Въведение към Песен на песните

Неугасващата любов на суламката към нейния пастир е наречена „пламъкът на Ях“. Защо?

Въведение към Исаия

Книгата на Исаия съдържа безпогрешни пророчества, които могат да укрепят вярата ти, че Йехова изпълнява обещанията си и избавя служителите си.

Въведение към Йеремия

Йеремия вярно служил като пророк въпреки трудностите. Помисли какво може означава примерът му за християните днес.

Въведение към Плачът на Йеремия

Написана от пророк Йеремия, тази книга изразява мъката му за унищожението на Йерусалим и показва как разкаянието донася милост от Бога.

Въведение към Езекиил

Езекиил смирено и смело изпълнявал всяка дадена му от Бога задача, колкото и трудна да била тя. Примерът му е безценен за нас днес.

Въведение към Даниил

Даниил и тримата му приятели останали верни на Йехова при всякакви обстоятелства. Техният пример и изпълнението на пророчествата са от полза за нас днес във времето на края.

Въведение към Осия

Пророчеството на Осия съдържа жизненоважни уроци относно милостта на Йехова към разкайващите се грешници и поклонението, което той изисква от нас.

Въведение към Йоил

Йоил пророкувал за вдъхващия страх „ден на Йехова“ и посочил как можем да се спасим. Неговото пророчество е от още по–голямо значение днес.

Въведение към Амос

Йехова използвал този смирен мъж за важна задача. Какви ценни поуки извличаме от примера на Амос?

Въведение към Авдия

Това е най–кратката книга в Еврейските писания. Тя дава надежда и съдържа обещание, че управлението на Йехова ще бъде реабилитирано.

Въведение към Йона

Този пророк приел поправяне, изпълнил назначението си и получил важен урок за Божията милост. Разказът за преживяното от него ще докосне сърцето ти.

Въведение към Михей

Боговдъхновеното пророчество на Михей може да засили увереността ни, че Йехова иска от нас само това, което е разумно и полезно.

Въведение към Наум

Пророчеството ни вдъхва увереност, че Йехова винаги изпълнява словото си и че осигурява утеха на всички, които търсят мир и спасение под управлението на Царството му.

Въведение към Авакум

Можем да сме уверени, че Йехова винаги знае кога и как да спаси служителите си.

Въведение към Софония

Защо не бива да смятаме, че съдният ден на Йехова няма да дойде?

Въведение към Агей

Това пророчество подчертава колко е важно да поставяме поклонението на Бога пред личните си интереси.

Въведение към Захария

Редица боговдъхновени видения и пророчества укрепвали Божия народ в миналото. Същите пророчества ни уверяват в подкрепата на Йехова днес.

Въведение към Малахия

Това е пророчество за непреходните принципи на Йехова, за неговата милост и любов. То съдържа също ценни уроци за нас днес.

Въведение към Матей

Научи основни факти за тази библейска книга — първото от четирите евангелия.

Въведение към Марко

Най–краткият от евангелията, разказът на Марко показва какво ще е бъдещото управление на Исус като Цар на Божието Царство.

Въведение към Лука

Каква уникална информация съдържа Евангелието според Лука?

Въведение към Йоан

Евангелието според Йоан се съсредоточава върху любовта на Исус към хората, неговия пример на смирение и доказателствата, че той е Месията — бъдещият Цар на Божието Царство.

Въведение към Деянията на апостолите

Първите християни усърдно правели ученици сред всички народи. Библейската книга Деяния може да засили пламенността и ентусиазма ти за службата.

Въведение към Римляни

Писмото до римляните изтъква, че Йехова не проявява пристрастие и че вярата в Исус Христос е изключително важна.

Въведение към 1 Коринтяни

Писмото на Павел съдържа боговдъхновени съвети за единството, моралната чистота, любовта и вярата във възкресението.

Въведение към 2 Коринтяни

Йехова, „Богът на всяка утеха“, укрепва служителите си.

Въведение към Галатяни

Писмото на Павел до галатяните е също толкова приложимо днес, колкото било и в миналото. То може да помогне на всички истински християни да останат верни.

Въведение към Ефесяни

Това боговдъхновено писмо изтъква намерението на Бога да установи мир и единство чрез Исус Христос.

Въведение към Филипяни

Ако сме непоколебими при изпитания, ще насърчим другите да са твърди.

Въведение към Колосяни

Ще радваме Йехова, ако прилагаме каквото научаваме, ако си прощаваме щедро и ако признаваме позицията и властта на Исус.

Въведение към 1 Солунци

Трябва да останем духовно будни, „да се уверяваме във всички неща“, „да се молим непрестанно“ и да се утешаваме един друг.

Въведение към 2 Солунци

Павел поправя погрешен възглед за идването на деня на Йехова и насърчава братята да устояват непоколебимо.

Въведение към 1 Тимотей

Павел написал 1 Тимотей, за да изясни някои организационни процедури в сбора и да предупреди за фалшивите учения и любовта към парите.

Въведение към 2 Тимотей

Павел насърчава Тимотей да изпълни докрай службата си.

Въведение към Тит

Писмото на Павел до Тит разглежда проблемите в критските сборове и изброява духовните изисквания за старейшините.

Въведение към Филимон

Това кратко, но въздействащо писмо съдържа уроци за смирението, милостта и прошката.

Въведение към Евреи

Християнското поклонение се основава на много по–велики неща от буквални храмове и животински жертви.

Въведение към Яков

Яков използва въздействащи примери, за да обясни важни християнски принципи.

Въведение към 1 Петър

Първото писмо на Петър ни насърчава да сме дейни и да прехвърлим всички свои грижи на Бога.

Въведение към 2 Петър

Второто писмо на Петър ни насърчава да сме верни, докато чакаме новите небеса и новата земя.

Въведение към 1 Йоан

Писмото на Йоан ни предупреждава относно антихристите и ни помага да разберем какво трябва и какво не трябва да обичаме.

Въведение към 2 Йоан

Второто писмо на Йоан ни напомня да живеем в истината и да се пазим от измамници.

Въведение към 3 Йоан

Третото писмо на Йоан съдържа ценен урок за християнското гостоприемство.

Въведение към Юда

Юда изобличава онези, които се опитват да заблудят и покварят християните.

Въведение към Откровение

Впечатляващите видения в Откровение описват как Царството на Бога ще изпълни намерението му за човечеството и за земята.

Научи повече

КНИГИ И БРОШУРИ

Библията — какво е нейното послание?

Какво е основното послание на Библията?