Прескочи към материала

СЛУЧАЙНОСТ ИЛИ ЗАМИСЪЛ?

Обонянието на кучето

Обонянието на кучето

Учените казват, че чрез обонянието си кучетата могат да разпознаят възрастта, пола и настроението на другите кучета. Те дори могат да бъдат обучени да откриват експлозиви и наркотици. Докато хората използват главно зрението си, за да изследват заобикалящия ги свят, кучетата използват обонянието си. Те „четат“ с носа си.

Помисли върху следното: Обонянието на кучето е хиляди пъти по–изострено от нашето. Според Националния институт за стандарти и технологии в САЩ кучетата „могат да надушат различни химични вещества, разредени дори билион пъти. Това се равнява на четвърт чаена лъжица захар, разтворена в плувен басейн с олимпийски размери“.

Защо кучетата имат толкова добро обоняние?

  • Тъй като носът на кучето е влажен, то може да долавя и най–слабите миризми.

  • Вдишаният от кучето въздух се разделя на два потока — един за дишане и друг за мирис. Когато кучето души, въздухът се насочва към тази част на носната кухина, където се намират обонятелните рецептори.

  • Частта, която отговаря за обонянието при кучетата, може да е с размери 130 см2 или повече, докато при човека е само 5 см2.

  • Кучетата може да имат до 50 пъти повече рецепторни клетки за обоняние от хората.

Всичко това позволява на кучето да различава отделните компоненти в сложни миризми. Например според някои учени ние можем да усетим аромата на супата, но кучето може да долови всяка нейна съставка.

Специалисти от една фондация за изследване на рака казват, че мозъкът и носът на кучето взети заедно са „едно от най–сложните устройства за улавяне на миризми на планетата“. Учените разработват електронни „носове“, които да откриват експлозиви, контрабандни стоки и болести, като например рак.

Какво мислиш? Дали обонянието на кучето се е появило в резултат на еволюция, или е било замислено?