Прескочи към материала

Възгледи за произхода на живота

Невропатолог обяснява вярванията си

Професор Раджеш Калария говори за работата и вярванията си. Какво събудило интереса му към науката? Какво го накарало да промени възгледа си за произхода на живота?

Ирен Хоф Льорансо: Ортопедичен хирург обяснява вярванията си

Работата ѝ в сферата на протезите (на долни крайници) я подтикнала да постави под съмнение теорията за еволюцията.

Моника Ричардсън: Лекар обяснява вярванията си

Тя се питала дали раждането е чудо, или някой го е замислил. До какъв извод стигнала от опита си като лекар?

Ембриолог обяснява вярванията си

Професор Яндъ Шу вярвал в еволюцията, но след като започнал да се занимава с проучвания, променил възгледа си.

Хирург обяснява вярванията си

Години наред д–р Гилермо Перес вярвал в еволюцията, но сега е убеден, че човешкото тяло е създадено от Бога. Какво го накарало да промени мнението си?

Нефролог обяснява вярванията си

Защо лекарка и атеистка започнала да мисли за Бога и смисъла на живота? Какво променило мнението ѝ по тези въпроси?

Софтуерен инженер обяснява вярванията си

Когато започнал кариерата си като изследовател в областта на математиката, Фън Ю вярвал в еволюцията. Сега той вярва, че животът е бил създаден от Бога. Защо?

Масимо Тистарели: Специалист по роботика обяснява вярванията си

Уважението му към науката го подтикнало да постави под съмнение теорията за еволюцията.

Експериментален физик обяснява вярванията си

Два основни факта относно природата убедили Уелонг Хъ, че съществува Създател.

Учен обяснява вярванията си

Фредерик Дюмулен бил разочарован от религията и станал атеист. Как от изучаването си на Библията и от изследването на живите организми стигнал до извода, че има Създател?

Биотехнолог обяснява вярванията си

Изучаването на имунната система, подтикнало Ханс Кристиан Котлар да си задава въпроси относно произхода на живота. Как с помощта на Библията намерил отговори на въпросите си?

Микробиоложка обяснява вярванията си

Неочакваната сложност на клетъчната химия накарала Фън–лин Ян, учен от Тайван, да промени възгледа си за еволюцията. Разбери защо.

Биохимичка обяснява вярванията си

Разбери на какви научни факти е обърнала внимание и защо вярва в Библията.

Биохимик обяснява вярванията си

Какво накарало един учен да преосмисли възгледа си за произхода на живота и какво го убедило, че Библията е от Бога?

Математик обяснява вярванията си

Защо според професор Джийн Хуан религиозните му убеждения не противоречат на научните му изследвания?

Класически пианист обяснява вярванията си

Самата музика убедила този бивш атеист, че съществува Създател. Какво го накарало да вярва, че Библията е от Бога?

„Убеден съм, че Бог е Създателят на живота“

Разбери защо един учен променил възгледа си за еволюцията, Библията и произхода на живота.