Това упражнение ще ти помогне да анализираш последствията от действията си.