Това упражнение ще ти помогне да си направиш план, за да научиш чужд език.