Това упражнение ще ти помогне да си намериш нови приятели или да възобновиш стари приятелства.