Това упражнение ще ти помогне да избегнеш погрешни предположения, които може да доведат до разочарование.