Това упражнение ще ти помогне да помислиш върху правилата вкъщи и да ги обсъдиш с родителите си.