Това упражнение ще ти помогне да не създаваш погрешно впечатление в някого от другия пол.