Прескочи към материала

Какво да направя, ако се чувствам самотен?

Какво да направя, ако се чувствам самотен?

Какво можеш да направиш

 1. Съсредоточавай се над силните си страни. (2 Коринтяни 11:6) Макар че е добре да си наясно с недостатъците си, имаш и какво да предложиш. Като знаеш кои са достойнствата ти, ще си по–уверен и така ще се освободиш от отрицателното мнение за себе си. Запитай се: „Кои са силните ми страни?“ Помисли какви таланти или хубави качества притежаваш.

 2. Искрено се интересувай от другите. Като начало прояви интерес само към няколко души. Младият Хорхе казва: „Ако просто попиташ другия как е или как върви работата му, ще го опознаеш по–добре.“

Можеш да преодолееш пропастта, която те дели от връстниците ти

 Съвет: Не се ограничавай само до своите връстници. Някои от най–добрите приятелства, за които се говори в Библията, били между хора с голяма разлика във възрастта, като например Рут и Ноемин, Давид и Йонатан и Тимотей и Павел. (Рут 1:16, 17; 1 Царе 18:1; 1 Коринтяни 4:17) Не забравяй също, че разговорът е обмяна на мисли, а не монолог. Добрите слушатели винаги са ценени. Затова, ако си стеснителен, помни, че не е нужно през цялото време да говориш само ти!

 3. Проявявай разбиране и съчувствие. (1 Петър 3:8) Дори ако не си съгласен с мнението на другия, търпеливо му позволи да се изкаже. Съсредоточи се над онова, за което сте на едно мнение. Ако смяташ, че трябва да изразиш несъгласие по даден въпрос, направи го спокойно и тактично.

 Съвет: Говори с хората така, както би искал те да говорят с тебе. Ако ненужно се заяждаш с другите или ги дразниш, ако ги обиждаш или самоуверено ги критикуваш, само ще ги отблъснеш от себе си. Те ще те харесват много повече, ако се стремиш думите ти „винаги да бъдат приятни“. (Колосяни 4:6)