Какво можеш да направиш

Мисли положително. Не се обричай на провал, мислейки, че не можеш да напредваш. Ако понякога си обзет от отрицателни мисли за себе си, се опитай да ги замениш с положителни. Например, когато някои (вероятно неоснователно) критикували умението на Павел да говори, той отвърнал: „Дори и да не съм умел в говоренето, без съмнение това не се отнася за познанието.“ (2 Коринтяни 10:10; 11:6) Павел бил наясно със слабостите си, но познавал и силните си страни. А кои са твоите силни страни? Ако не знаеш, попитай някой възрастен, който те цени. Такъв приятел ще ти помогне да видиш силните си страни и да ги използваш пълноценно.

Добри навици за учене. Няма пряк път към успеха в училище. Рано или късно ще се наложи да учиш. Вярно е, че самата мисъл за това може да ти е неприятна. Ученето обаче е за твоя полза. Всъщност, ако положиш малко усилия, може дори да ти хареса. Но за да развиваш добри навици за учене, трябва да организираш времето си. Помни, че ученето трябва да е на първо място. Вярно, Библията казва, че има „време за смеене ... и време за танцуване“. (Еклисиаст 3:1, 4; 11:9) Затова като повечето младежи навярно и ти искаш да имаш време за развлечения. Но в Еклисиаст 11:4 се казва: „Който наблюдава вятъра, никога не сее и който гледа облаците, никога не жъне.“ Каква е поуката? Не отлагай. Така няма да изпълниш важните задачи. Първо свърши с уроците и след това се забавлявай. Не се притеснявай — можеш да намериш време и за двете!

Точно както вдигането на тежести изгражда мускулите, така и добрите навици за учене могат да подобрят успеха ти.