Какво трябва да имаш предвид

До кой клас е задължително да ходиш на училище според местния закон? Завършил ли си вече този клас? Няма да е редно да напуснеш, преди да си го завършил, защото така ще пренебрегнеш съвета на Библията ‘да се подчиняваш на висшестоящите власти’. (Римляни 13:1)

Постигнал ли си целите си във връзка с образованието? Какво искаш да постигнеш чрез него? Ако все още не си сигурен, трябва да решиш! В противен случай ще си като човек, който пътува с влак, без да знае къде иска да отиде. Така че седни с родителите си и разгледайте подзаглавието „ Моите цели относно образованието“. Няма да е редно да прекъснеш образованието си, преди да си постигнал целите, които заедно с родителите ти сте определили.

Да напуснеш училище, е все едно да скочиш от влака, преди да си достигнал целта си

Защо искаш да напуснеш училище? Някои възможности са да подкрепяш финансово семейството си или да помагаш на хората да научат повече за Бога. От друга страна, би било егоистично да напуснеш училище само за да не те изпитват или за да не пишеш домашни. Важното е да разбереш какви са подбудите ти — правилни или егоистични? Ако целта ти е единствено да избягаш от проблемите, ще се изненадаш неприятно.

Да напуснеш училище, е все едно да скочиш от влака, преди да си достигнал целта си. Влакът може да е неудобен, а пътниците — неприятни. Ако скочиш от него обаче, не само че няма да стигнеш до желаното място, но и вероятно ще се нараниш сериозно. По подобен начин, ако напуснеш училище, вероятно ще ти е по–трудно да си намериш работа, а ако все пак успееш да намериш, тя може би ще е по–нископлатена от работата, която би намерил след завършване на образованието си.

Вместо да напуснеш училище, търпеливо разрешавай проблемите, с които се сблъскваш там. Така ще развиеш издръжливост и ще си по–подготвен да се справяш с проблемите на работното място.

 Моите цели относно образованието

Една от целите на образованието е да те подготви да си намериш работа, която ще ти помага да издържаш себе си и семейството, което може да имаш в бъдеще. (2 Солунци 3:10, 12) Знаеш ли вече каква работа искаш и как годините в училище могат да те подготвят за нея? За да разбереш дали образованието, което си избрал, те води в правилната посока, отговори на следните въпроси:

  • Какви са силните ми страни? (Например умееш ли да си сътрудничиш с другите? Приятно ли ти е да работиш с ръцете си — да изработваш или да поправяш разни неща? Отдава ли ти се да анализираш и разрешаваш различни проблеми?)

  • Какъв вид работа ще ми позволи да използвам силните си страни?

  • Какви възможности за работа има в моя район?

  • Кои от предметите, които изучавам сега, ще ми помогнат да си намеря работа?

  • Какви възможности имам във връзка с образованието, които ще ми помогнат да реализирам по–добре целите си?

Помни, че целта ти е да получиш образование, което да ти е от полза. Затова не изпадай в другата крайност да се превърнеш във вечния ученик, който никога „не слиза от влака“, само и само да избяга от отговорностите на възрастните.