Прескочи към материала

Какво да направя, ако не понасям училището?

Какво да направя, ако не понасям училището?

Какво ти е нужно

 Положителна нагласа към ученето. Опитай се да видиш цялата картина. Вероятно не всичко в учебната програма ти се струва приложимо — поне засега. Но ако имаш познания в различни области, ще разбираш по–добре света около себе си. Това ще ти помогне да станеш „всичко за всякакви хора“ — ще можеш да разговаряш с хора от всякакъв произход. (1 Коринтяни 9:22) В крайна сметка ще се научиш да разсъждаваш — умение, което несъмнено ще ти бъде от полза в бъдеще.

Да се справяш в училище, е като да си проправяш път през джунглата — и двете са възможни, ако имаш подходящи инструменти

 Положителна нагласа към учителя. Ако смяташ, че учителят ти е скучен, съсредоточи се върху темата — не върху човека. Помни, че учителят ти вероятно е преподавал същите уроци десетки или дори стотици пъти на други класове. Затова може да му е трудно да говори със същия ентусиазъм, с който е говорел в началото.

 Предложение: Води си записки, с уважение задавай допълнителни въпроси и проявявай интерес към предмета. Помни, че ентусиазмът е заразителен.

 Вяра в собствените способности. Училището може да разкрие някои твои скрити таланти. Павел писал на Тимотей: „Напомням [ти] да разпалиш като огън Божия дар, който прие.“ (2 Тимотей 1:6) Очевидно Тимотей получил някакъв дар от светия дух. Но неговият „дар“, трябвало да бъде развиван, за да не остане скрит и да не се пропилее. Разбира се, твоите способности да учиш не са ти дадени директно от Бога. Но все пак си имаш свои таланти. Училището ще ти помогне да откриеш, че притежаваш способности, за които не си знаел, и да ги развиваш.