Прескочи към материала

Свидетели на Йехова

Избери език български

ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Готов ли съм да се изнеса от къщи?

Готов ли съм да се изнеса от къщи?

Първоначалното намерение на Бога за младежите било да пораснат и след време да се отделят от родителите си и да създадат свое семейство. (Битие 2:23, 24; Марко 10:7, 8) Но как можеш да разбереш дали наистина си готов да живееш самостоятелно? Обърни внимание на три въпроса.

 Защо искам да се изнеса?

Разгледай следния списък и се запитай: „Кои са най–важните причини, поради които искам да се изнеса от къщи?“

  • Да избягам от проблемите вкъщи

  • Да имам повече свобода

  • Да спечеля уважението на приятелите си

  • Да помогна на приятел, който се нуждае от съквартирант

  • Да служа като доброволец на друго място

  • Да натрупам повече опит

  • Да облекча финансово родителите си

  • Друга причина

Никоя от тези причини не е непременно лоша. Но е важно да си наясно с подбудите си. Например, ако си тръгваш само за да избягаш от ограниченията, вероятно ще останеш изненадан.

Даниела, която напуснала дома си за известно време, когато била на 20 години, научила много от преживяното. Тя казва: „Животът налага на всекиго от нас някакви ограничения. Когато живееш сам, работният ти график или липсата на средства ще ограничават онова, което можеш да правиш.“ Не позволявай на другите да те накарат да вземеш прибързано решение. (Притчи 29:20)

 Готов ли съм?

Да се изнесеш от къщи, е като да тръгнеш на поход в планината — преди това трябва да придобиеш умения за оцеляване

Да се изнесеш от къщи, е като да тръгнеш на поход в планината. Ще предприемеш ли дълъг преход през непозната местност, без да можеш да разпъваш палатка, да палиш огън, да готвиш или да се ориентираш по карта? Вероятно не. Много младежи обаче се изнасят от къщи, без да притежават почти никакви домакински умения.

Мъдрият цар Соломон казал, че „благоразумният обмисля стъпките си“. (Притчи 14:15) За да разбереш дали си готов да живееш самостоятелно, разгледай следното:

Разпределяне на парите: Сарина, която е на 19 години, казва: „Никога не ми се е налагало сама да плащам за каквото и да било. Страхувам се да се изнеса от къщи и сама да разпределям парите си.“ Как можеш да развиеш това умение?

Една библейска пословица гласи: „Мъдрият ще слуша и ще приеме повече наставления.“ (Притчи 1:5) Защо не попиташ родителите си колко пари са нужни месечно, за да покрива човек разходите си за наем, храна, кола или друг транспорт? Помоли ги да те научат да разпределяш парите си и да плащаш сметките.

Домакински умения: Браян, на 17 години, казва, че онова, от което се страхува най–много, ако живее отделно, е да си пере сам дрехите. Как да разбереш дали си готов да се грижиш за себе си? Двайсетгодишният Арън дава следното предложение: „Опитай се за една седмица да живееш все едно си самостоятелен. Яж храна, която сам си приготвил и сам си купил с пари, които сам си спечелил. Носи дрехи, които сам си изпрал и изгладил. Почиствай след себе си. Опитай се да организираш транспорта си, без да молиш някого да те закара или да те вземе.“ Ако приложиш това предложение, ще постигнеш две неща: (1) ще развиеш ценни умения и (2) ще бъдеш по–благодарен за грижите на родителите си.

Умения за общуване: Разбираш ли се със своите родители, братя и сестри? Ако не, може да решиш, че животът ти ще е по–лесен, като отидеш да живееш с някой приятел. Но помисли върху изказването на 18–годишната Ив: „Две мои приятелки решиха да живеят заедно. Преди това бяха най–добри приятелки, но в крайна сметка стана ясно, че не могат да живеят под един покрив. Едната беше подредена, другата — разхвърляна. Едната беше духовна, а другата не толкова. Просто не си паснаха!“

Тогава какво е решението на проблема? Ерин, която е на осемнайсет, казва: „Можеш да развиеш добри умения за общуване, докато живееш с родителите си. Научаваш се да разрешаваш проблемите и да правиш компромиси. Забелязвам, че онези, които напускат дома, за да избягат от проблемите с родителите си, се научават да бягат от конфликтите, а не да ги разрешават.“

Лична духовна програма: Някои искат да се изнесат от къщи, за да избягат от наложената от родителите им духовна рутина. Други възнамеряват да поддържат добра лична програма за изучаване на Библията и за поклонение, но след време занемаряват навиците си. Какво да направиш, за да не ‘претърпи вярата ти корабокрушение’? (1 Тимотей 1:19)

Състави си добра лична програма за изучаване на Библията и за поклонение и се придържай към нея. Може да запишеш програмата си в календара и да видиш дали ще успееш да я следваш за един месец, без родителите ти да ти напомнят.

 Каква е целта ми?

Дали и ти искаш да се изнесеш от къщи, за да избягаш от проблемите или от властта на родителите си? Ако е така, значи мислиш повече за онова, което оставяш зад себе си, отколкото за онова, което ти предстои. Все едно да шофираш, като гледаш единствено в огледалото за обратно виждане — толкова се съсредоточаваш върху мястото, от което се отдалечаваш, че не виждаш накъде отиваш. Каква е поуката? Не мисли само как да се изнесеш от къщи, а си постави някаква разумна цел.

Каквато и да е твоята цел, обмисли я внимателно. Една библейска мъдрост гласи: „Намеренията на прилежните носят полза, а прибързаният се е устремил към оскъдица.“ (Притчи 21:5) Вслушвай се в съветите на родителите си. (Притчи 23:22) Моли Бога за ръководство и когато вземаш решение, имай предвид библейските принципи, които обсъдихме.

Въпросът не е дали си готов да се изнесеш от къщи, а дали си готов сам да се грижиш за себе си и за дома си. Ако отговорът ти на този въпрос е „да“, тогава може би си готов да започнеш да живееш самостоятелно.