Прескочи към материала

34 урок: Помагай на другите

34 урок: Помагай на другите

По какви начини можеш да подражаваш на Исус, който казал „Искам“?