Добрите приятели може да са на всякаква възраст, щом обичат Йехова. Кои са твоите приятели?