Моли се на Йехова да ти даде смелост да се пребориш със страховете си.