Прескочи към материала

Направи си разделител за книги!

Направи си разделител за книги!

Изрежи разделителите и си припомни някои важни уроци.