Когато имаме лично изучаване, все едно пътуваме с приятелите на Йехова.