Какво мисли Йехова за смирените хора? Нека разберем.