Прескочи към материала

Научи наизуст Йоан 3:16

Научи наизуст Йоан 3:16

Заедно със семейството си научи наизуст Йоан 3:16. Редувайте се да повтаряте част от стиха. Свали задачата.