Какво можеш да направиш, когато срещнеш човек, който говори друг език?