Прескочи към материала

Илюстриран библейски разказ

Синовете на Яков

Прочети за десетимата синове на Яков, които продали в робство брат си Йосиф. Прочети илюстрирания разказ онлайн или от отпечатан PDF.