Прескочи към материала

ИЛЮСТРИРАНИ БИБЛЕЙСКИ РАЗКАЗИ

Самуил решава да служи на Йехова

Как постъпвал малкият Самуил, когато другите около него не зачитали Бога? Прочети илюстрирания разказ онлайн или от отпечатан PDF.