Научи повече за Ной, който построил огромен ковчег, за да спаси семейството си и животните. Прочети илюстрирания разказ онлайн или от отпечатан PDF.