Прескочи към материала

Свидетели на Йехова

Избери език български

Илюстрирани библейски разкази

Йосиф в Египет

Прочети за Йосиф, който станал роб в Египет, но не престанал да се покланя на Бога. Прочети илюстрирания разказ онлайн или от отпечатан PDF.

Още от колекцията

Йехова дава мъдрост на Соломон

Соломон бил по–мъдър от всички царе на земята. Как станал толкова мъдър? Какви грешки допуснал след време?

Авраам става приятел на Бога

Бог нарекъл Авраам свой приятел. Как и ние можем да станем приятели на Бога?

Ной вярва в Бога

По Божие нареждане Ной построил ковчег, за да спаси семейството си от Потопа. Какво можеш да научиш за вярата в Бога от разказа за Ной и Потопа?