Цар Манасия направил някои много лоши неща, но Йехова му простил. Защо? Прочети илюстрирания разказ онлайн или от отпечатан PDF.