Прескочи към материала

ИЛЮСТРИРАНИ БИБЛЕЙСКИ РАЗКАЗИ

Израилтяните правят златно теле

Научи как Аарон, братът на Моисей, извършил грях, като помогнал на израилтяните да направят златно теле. Прочети илюстрирания разказ онлайн или от отпечатан PDF.