Прескочи към материала

Илюстрирани библейски разкази

Потопи се в библейските разкази, докато ги четеш онлайн или от отпечатан PDF. След това обсъдете като семейство какви поуки сте извлекли от разказа, като отговорите на въпросите в края.