Сравни качествата на добрия приятел с качествата на Рут.