Свали тази страница за оцветяване и открий кои две подробности не съответстват на библейския разказ.