Прескочи към материала

Задачи с рисунки

Исус храни голямо множество

Свали и отпечатай тази задача, довърши рисунката и след това отговорете на въпросите като семейство.