Подреди правилно буквите, за да напишеш името на Бога, и след това разбери какво е значението на името му.