Свали тази задача за изследване и се опитай да назовеш трима от синовете на Яков.